واحدهای صنعتی خرد مازندران مورد حمایت بسیج مهندسین قرار می‌گیرند

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه کربلای مازندران با اشاره به مشکلات متعدد صنعتگران استان، گفت: واحدهای صنعتی خرد مازندران مورد حمایت بسیج مهندسین صنعت قرار می‌گیرند.