پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومان در دولت جدید

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی از برنامه های من پرداخت مبلغ ۴۵۰ هزار تومانی برای ۴۰ میلیون نفر است که در واقع اثری در افزایش قیمت‌ها ندارد بلکه برای آرامش مردم است.

از وضعیت امروز مردم، شرمنده ام

نامزد انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری گفت: من از نزدیک اوضاع مردم و سختی زندگی شان را دیده ام، از اینکه می بینم میراث شهدا و انقلاب بزرگ به وضعیت امروزی جامعه کشیده شده، شرمنده ام.