رایزنی های روحانی با همتایان ترکیه‌ای و آذربایجانی

رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه مناسبات و همکاری‌های دوستانه و برادرانه با ترکیه است.