کشف بقایایی از قلعه ماهان سر +فیلم

آثاری از بقایای قلعه ماهان سر که محل استقرار و پایتخت مراعشه بوده در تپه تاریخی قلاع کتی سرخرود شهرستان محمودآباد کشف شد.

حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست

پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موضوع حذف ۴ صفر اولویت اقتصادی کشور نیست اما اینکه می تواند آثار مثبتی داشته باشد قابل قبول است.