آخرین خبرها از نشست ستاد مدیریت بحران

سامانه بارشی جدید امروز نیمه غربی، شمال غرب و جنوب غرب، مرکز، دامنه های شمالی و جنوبی البرز و استان های شمالی کشور را فرا گرفته است.