جلسه طرح سالمسازی سواحل در فرماندار برگزار شد

جلسه طرح سالمسازی سواحل با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار در فرمانداری شهرستان بابلسر برگزار شد