چهاردهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بابلسر برگزار شد

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بابلسر به ریاست اسماعیل حسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر با حضور واثق نژاد معاون فرماندار وبخشدران واعضای کارگروه مربوطه شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.