دوازدهمین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان بابلسر صبح امروز برگزار شد.

جلسه کارگروه آرد نان شهرستان بابلسر
به ریاست اسماعیل حسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر با حضور وبخشدران و رئیس صنعت معدن تجارت واعضای کارگروه مربوطه شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری بابلسر برگزار شد.

جلسه کارگروه آردو نان با هدف ارتقاء کیفیت وساماندهی واحدهای نانوایی

بنا به این گزارش در این جلسه بررسی وضعیت و ارائه گزارش بازرسی از واحدهای خبازی شهرستان و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص سهمیه آرد