حسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با کارکنان کتابخانه عمومی شهرستان بابلسر دیدار و گفتگو کرحسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به همراه بخشدار بخش مرکزی ورئیس شورای شهر بابلسرو شهردار بابلس با ریس و کارکنان کتابخانه عمومی شهرستان بابلسر دیدار و گفتگو کرد