وزیر ورزش از مدال آوران کشتی جهان تجلیل کرد

مراسم تجلیل از افتخارآفرینان مازندرانی مسابقات کشتی قهرمان جهان در شهرستان بابلسر تقدیر شد