جلسه کارگروه اشتغال

جلسه مشترک کارگروه اشتغال و تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان بابلسر به ریاست احمد واثق نژاد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد