به مناسبت هفته نیروی ا نتظامی مزار شهدای بابلسر غبارروبی و عطرافشانی شد

همزمان با آغاز هفته گرامی داشت نیروی انتظامی مزار مطهر شهدای امزاده ابراهیم شهرستان بابلسر