فرمانداری شهرستان بابلسر، اسماعیل حسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر با صدور پیامی ۱۷ مهر هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت

۱۷مهرماه هفته نیروی انتظامی