آیین انتخاب اعضای هیات رییسه شورای شهرستان

آیین انتخاب اعضای هیأت رییسه شورای شهرستان بابلسر به ریاست اسماعیل حسن زاده فرماندار شهرستان بابلسر برگزارشد