جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بابلسر به ریاست معاون سیاسی فرماندار برگزار شد