پیام تبریک روز پزشک

اسماعیل حسن زاده فرماندارشهرستان بابلسر در پیامی روز پزشک به همه پزشکان بویژه پزشکان شهرستان بابلسر را تبریک گفت.