دیدار فرماندار بابلسر با رییس و کارکنان اتاق اصناف

فرماندار بابلسر بمناسبت روز ملی اصناف با رییس و کارکنان اتاق اصناف شهرستان بابلسر دیدار کرد