پیام قدردانی فرماندار از عوامل اجرایی انتخابات و مردم

فرماندار شهرستان بابلسر از عوامل اجرایی انتخابات و حضور باشکوه مردم شهرستان بابلسر در انتخابات ۱۴۰۰تشکر و قدردانی کرد.